Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankekokonaisuus lähtee kehittämään uudenlaista Monikampus Finland –alustamallia, jossa koulutuksen strategisina kumppaneina ovat yritykset, yrityspalvelutoimijat, työvoimaviranomaiset sekä koulutuskumppanit toiselta asteelta korkeakouluihin.

Jokainen seutukaupunki pystyy poimimaan oman alueensa kannalta olennaiset toimintamallin osat jatkuvaan käyttöön ja jatkokehittämisen kohteeksi. Kukin kaupunki vastaa oman alueensa koulutusmallien kehittämisestä. Tällä hankkeella tuodaan työkaluja ja yhteistyömahdollisuuksia tähän kehittämiseen.

Koulutusmalli mahdollistaa nopean, tarpeiden mukaisen ja ennakoivan reagoimisen työ- ja elinkeinoelämän osaamis- ja työvoimantarpeisiin. Malli tuottaa kunkin alueen elinvoimaa ja kärkitoimialoja palvelevia koulutuksia alueelle. Malli myös kasvattaa alueen innovaatiopotentiaalia tarjoamalla yritys- ja elinkeinoelämälle tarpeisiin räätälöityä korkeakoulutusta ja TKI-toimintaa yhteistyössä koulutuskumppaneiden kanssa.

Kumppanuusverkostoja kehitetään hankkeella yhteistyössä. Hankkeen aikana pilotoidaan joustavia koulutusmalleja, uusia oppilaitosten välisiä yhteistyömalleja sekä eriasteisteisten koulutusmallien tuomista seutukaupunkien alueelle. Hankkeessa laaditaan valtakunnallinen seutukaupunkien tulevaisuusselvitys työssäkäyntiin ja koulutukseen liittyen sekä pilotoidaan erilaisia pito- ja vetovoimaan liittyviä toimenpiteitä.

HANKEAIKA 1.4.2019 – 31.8.2021

Jaa sosiaalisessa mediassa: