Ketterät ja hyvinvoivat yritykset

Työterveyslaitoksella on käynnistynyt 1.9. uusi hanke nimeltään Ketterät ja hyvinvoivat yritykset.

Tämän hankkeen keskiössä ovat yrityksen ja sen henkilöstön muutoskyvykkyys ja sen tukeminen sekä työn ja työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen.

Korona-ajan myötä monen yrityksen yritystoiminta on kärsinyt, on tullut taloudellisia tappioita, toimintaa on jouduttu muokkaamaan ja on kehitetty uusia palveluja. Jotta  yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyys ja toimintakykyisyys muuttuvassa toimintaympäristössä voidaan varmistaa, haluamme tarjota mahdollisuuden samanaikaiseen työn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan yksin-, mikro- ja pk-yritykset seuraavilla toimialoilla: sosiaali- ja terveysala, henkilökohtaiset palvelut (kampaamo, kosmetologi, hyvinvointi) sekä matkailu- ja ravintola-ala. Hanke jatkuu elokuun loppuun 2023 ja hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toiminta on yrittäjälle maksutonta.

Hankkeessa tarjotaan:

  1. Yrityksen nelivaiheinen kehittämisprosessi muutosvuoropuhelumenetelmällä, jossa tunnistetaan kehittämis- ja osaamistarpeita. Mukaan otetaan 20 yritystä.
  2. Koulutusta työn ja työhyvinvoinnin kehittämisen teemoista.
  3. Firstbeat hyvinvointianalyysi, monipuolisia työpajoja ja seuranta-analyysi silloin, kun osallistuu vähintään kahteen työpajaan. Mukaan otetaan 40 yrittäjää.

Yritys/yrittäjä voi osallistua halutessaan kaikkiin näihin kolmen eri teeman toimenpiteisiin tai vain yhteen tai kahteen niistä. Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta

Ketterät ja hyvinvoivat yritykset (2021–2023) – Työterveyslaitos (ttl.fi).

Hankkeen infotilaisuus 18.19.2021 klo 11.00-11.30

Lisätiedot

Eveliina Korkiakangas
eveliina.korkiakangas@ttl.fi
puh. 030 474 6014

Anu Perälä
anu.perala@ttl.fi
puh. 030 474 3254

Jaa sosiaalisessa mediassa: