Kustannustuen toinen hakukierros alkanut 21.2.2020

KUSTANNUSTUKI 2

Kustannustuki 2 on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan 2019.

Kustannustukea voivat hakea myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt.

Laki ei koske kuitenkaan maatalouden alkutuotantoa, kalataloutta tai vesiviljelyalaa.

Tuki ei ole tarkoitettu myöskään yrityksille, jotka ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronaa.

Haku on alkanut 21.12.2020 ja päättyy 26.2.2021.

TEM on listannut toimialat, joita kustannustuki koskee. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Listattujen toimialojen yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja.

Kustannustuki on korvaus liiketoiminnan joustamattomista kuluista ja menetyksistä sekä palkkakuluista tulorekisterin tietojen mukaan. (myös toiminimiyrittäjien yksityisnostot).

Tuki 2000 – 500 000e

Hakeminen

Haku sähköisesti Valtiokonttorista. Liitteitä ei lähtökohtaisesti tarvitse lähettää. Kustannustuen asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa.

Tuen hakeminen edellyttää, että yrittäjällä on Y-tunnus. Alv-myyntitietojen ilmoittaminen verottajalle ajallaan nopeuttaa hakemista. Hakemuksessa kannattaa avata toimialaa ja yrityksen tilannetta omin sanoin sekä kerätä yrityksen tiedot joustamattomista kuluista valmiiksi. Varmista myös, että liikevaihtosi on laskenut vähintään 30 prosenttia em. ajanjaksolla.

Valtiokonttorin sivuilta löytyy kustannustukilaskuri.

Kustannustuen puhelinpalvelu ark 9-15 Puh. 0295 50 3050

Lista elää tilanteen muuttuessa

Lista toimialoista tarkentaa tuen kohdentumista koronasta kärsineille yrityksille. TEM:n mukaan näin voidaan paremmin huomioida mahdolliset muut syyt yrityksen liiketoiminnan laskemiseen. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kausivaihtelu tai liikevaihdon lasku muista kuin koronaepidemiasta johtuvista syistä.

Kustannustuen toisella hakukierroksella toimialoja on 220, kun ensimmäisellä hakukierroksella niitä oli 365. Kustannustuen toimialoihin kuuluvat nyt esimerkiksi hotellit, pitopalvelut ja henkilöstö- ja laitosruokalat sekä osa taiteen, viihteen ja virkistyksen aloista.

Sen sijaan toimialoihin eivät enää kuulu esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja baarit, parturikampaamot ja kauneudenhoitopalvelut sekä osa vähittäiskaupan ja valmistavan teollisuuden aloista. Näiden alojen yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea, jos niiden liikevaihto on laskenut koronan vuoksi vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019. Ravintoloita on myös aiemmin tuettu erillisellä tuella.

550 miljoonaa jaossa

Valtio on varannut kustannustuen toiselle hakukierrokselle 550 miljoonaa, mutta arvio tukeen tarvittavasta määrärahasta on epävarma eikä koko summa välttämättä tule käytetyksi. Määrärahan käyttö riippuu tuen kriteerit täyttävien yritysten määrästä ja kustannuksista.

Lisätiedot:

Työ- ja elinkeinoministeriö:
https://tem.fi/-/kaikkien-toimialojen-yritykset-voivat-hakea-kustannustukea-ehtona-liikevaihdon-lasku-koronan-vuoksi

Yrittäjät:
https://www.yrittajat.fi/uutiset/640550-kustannustuen-toinen-hakukierros-alkaa-2112-tuki-tarkoitettu-kaikille-vaikka-omaa#04fcd9ea

Valtiokonttori:
Puhelinpalvelu arkisin 9-15 0295 50 3050


Kustannustukilaskuri:
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#6c84a905

Täältä saat apua hakemuksen täyttämiseen:
https://www.yrittajat.fi/uutiset/640606-onko-liikevaihto-tippunut-yli-30-kesa-lokakuussa-hae-kustannustuki-ii-naista#04fcd9ea

Valtiokonttorin usein kysytyt kysymykset:
https://www.valtiokonttori.fi/yleinen/usein-kysyttya-yritysten-kustannustuesta-toinen-hakukierros/#6c84a905

Katso video-ohje hakemuksen täyttämiseen:https://www.youtube.com/watch?v=FjsSTAQE1RM&feature=emb_logo

Jaa sosiaalisessa mediassa: