BATTERY RECYCLE AKKUPUISTO -HANKE

BATTERY RECYCLE AKKUPUISTO -HANKE

Hankkeen tavoitteena on luoda kasvualusta akkujen ja akkumateriaalien kiertotalouden innovaatioille sekä mahdollistaa nykyisen yritystoiminnan ja uusien yritysten kehittyminen liittymällä osaksi kiertotalouspuiston yritysverkostoa.

Hankkeessa luotava akkukierrätyspuisto vastaa alan tärkeimpiin ongelmiin joihin haetaan käytännön ratkaisuja yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä.

Kohderyhmään kuuluvat akkumineraalien alkutuotannosta, akkumateriaaleja valmistavat ja kierrätyksestä vastaavat yritykset ja yhteisöt. Samoin kierrätysmateriaaleja hyödyntävät ja kierrätysmateriaaleista uusia tuotteita kehittävät yritykset.

Lisäksi akkujen ns. second life -tuotteiden kehittäjät. Hanke hyödyttää yleisesti kuluttajia, yhteiskuntaa ja erilaisia akkuja käyttäviä yrityksiä.

Hankkeen tuloksena syntyy uusi yhteistyöverkosto ja kiertotalouspuisto -ympäristö, jossa käynnistetään uusia teknologia- ja kehitysprojekteja sekä yrityksiä. Tästä toiminnasta syntyy uusia sovelluksia akkujen kierrätysmateriaalien ja akkukennojen “Second life” käyttöön. Akkukierrätyspuisto mahdollistaa täysin uusien materiaali-arvoketjujen ja tuotteiden syntymisen. Verkostosta tullaan tekemään kansainvälinen yhteisö.
Hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto ja se on rahoitettu EAKR rahoituksella.

Hankeaika 1.1.2020 – 30.6.2023

Akkupuiston verkkosivut:
https://batterypark.fi/fi/

Lisätiedot:

Jaa sosiaalisessa mediassa: