HEMIC – HEAVY METAL INDUSTRY CLUSTER WITH A RESEARCH HUB

Toteutusaika: 1.1.2023—31.3.2026

Tiivistelmä:
HEMIC – Heavy Metal Industry Cluster with a Research Hub -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään metalliteollisuuden tarpeisiin soveltuvia robotisoituja tuotantomenetelmiä. Hankkeen aikana alueelle perustetaan metallialan yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuottaa ja levittää tietoa tulevaisuuden tuotantoteknologioiden hyödyntämisestä alueen metalliteollisuuden tuotannollisissa tehtävissä. Hankkeessa tutkitaan myös energitehokkuuden merkitystä sekä aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia hitsausprosessissa.

Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta työmarkkinoilla. Osana hankekokonaisuutta rakennetaan metalliteollisuuteen soveltuva, siirrettävä robotisoitu hitsaussolu, jonka avulla voidaan demonstroida tuotannon automatisoinnista saatavia hyötyjä. Hitsaus on fyysisesti raskasta ja ergonomian kannalta haastavaa työtä, jonka automatisoinnilla voidaan vähentää työstä syntyvää fyysistä kuormitusta. Samalla syntyy uusia houkuttelevia työtehtäviä hitsausrobottien käyttöönotto-, ohjelmointi-, ja valvontatehtäviin. Yritysten ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä edistetään tulevaisuuden teknologioiden osaajien työllistymistä metallialan yrityksiin.

Tulokset:
Hankkeen tuloksena alueelle syntyy aktiivinen yrityksistä ja oppilaitoksista koostuva metallialan yhteistyöverkosto. Hankkeen toimenpiteiden myötä on odotettavissa alueen erityisosaamisen entistä laajempi tunnustaminen kansallisilla- ja kansainvälisillä markkinoilla.

Kustannukset ja rahoitus:
Hankkeen kokonaisrahoitus 468 905 €, EU-rahoitus 328 234 €.
Ylivieskan kaupungin budjetti 63 422e, josta omarahoitusosuus 14 270e.

Ryhmähankkeen toteuttajat:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy päähankkeen toteuttaja,
Ylivieskan kaupunki osahankkeen toteuttaja ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU osahankkeen toteuttaja.

Ylivieskan kaupunki Elinvoimapalvelut
Yrityspalvelupäällikkö
Petri Sipilä
petri.sipila@ylivieska.fi

Puhelin 040 5794435

Jaa sosiaalisessa mediassa: