Potkua kasvuun kyliltä -hanke

Hankkeen tiivistelmä

Seutukaupunki Ylivieska saa lisävahvuutta kasvuunsa omilta sivukyliltään. Ylivieskassa kylät nähdään merkittävänä mahdollisuutena, kun miljoona suomalaista haaveilee maalle muutosta. Hanke kysyy kysymyksen, voisiko Ylivieska olla vastaus tähän tarpeeseen? Aktiiviset ja yhteisölliset kylät tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia väljempään asumiseen ja elämiseen.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää kylien vetovoimatekijöitä ja potentiaalisia alueemme kasvua edistäviä tekijöitä. Toimintaan liittyy olennaisesti kylien vahvuuksien ja haasteiden kartoitusta yhdessä kyläneuvostojen ja kyläläisten kanssa.

Hankkeen aikana perustetaan kyläneuvostoja kylän ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Kyläläiset tulevat kuulluksi, ja vastavuoroisesti he saavat tietoa kaupungista. Näiden seurauksena yhteydet kyliin, kyläyhdistyksiin ja kyläläisiin paranevat. Parantuneiden yhteyksien seurauksena Ylivieskan alue pystyy tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja asumiseen, yrittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen, jolloin toiminta alueellamme monipuolistuu. Kylät tulevat hankkeen myötä osaksi kaupunkibrändiä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on tuoda esiin Ylivieskan kylien monipuolista kylärakennetta ja sen tuomia mahdollisuuksia. Hankkeessa kartoitetaan kylien vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä päivitetään kylien kyläsuunnitelmat. Yhteistapahtumilla tuodaan kyliä esille ja lisätään kylätietoisuuden kautta niiden vetovoimaa.

Hankerahoitus

Hankkeen rahoittaa Rieska Leader. Hankkeen kokonaisarvo on 83 125 euroa.
EU-tuen osuus tästä on 66 500 euroa, ja talkootyölle varattu osuus on 16 625 euroa.

Kyliin liittyvissä asioissa olethan yhteydessä projektipäällikköön sähköpostitse tai puhelimitse.

Anja Takkunen
projektipäällikkö
Puhelin: 040 158 0574
Sähköpostiosoite: anja.takkunen@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa: