Raudasmäellä tehdään työtä lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi

Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy perustettiin vuosituhannen vaihteessa tarjoamaan lastensuojelun sijaishuollon palveluita. Vuosien varrella se on laajentanut palveluitaan myös perhepalveluihin, tukitoimintaan ja asiantuntijatyöhön. Yritys tarjoaa myös nuorten työllistymistä edistäviä palveluja Kelan yhteistyökumppanina.

– Tässä työssä jos missä keskiössä ovat asiakkaat, eli lapset, nuoret ja perheet. Toimintaa on kaiken aikaa kehitetty heidän tarpeidensa pohjalta, toimitusjohtaja ja rehtori Pekka Härkönen toteaa.

Tällä hetkellä Raudasmäen Sosiaalipalvelut työllistää runsaat 40 ammattilaista. Yrityksen suojissa toimivat lastensuojeluyksiköt Villamiina ja Viljami, perhepalveluyksikkö Vanamo sekä lyhytaikaisiin sijoituksiin keskittyvä Vaapukka.

Viime vuosina lastensuojelun ja sosiaalialan palvelut ovat vauhdilla keskittyneet suurten yritysketjujen omistukseen. Raudasmäen Sosiaalipalvelut on edelleen pysynyt itsenäisenä, paikallisena toimijana.

– Koska omistajana on voittoa tavoittelematon yhdistys, Raudaskylän Kristillinen Opisto ry, taloudellinen kasvu ei ole itseisarvo, vaan voittoja voidaan ohjata toiminnan kehittämiseen, Härkönen sanoo.

Tällä hetkellä kehittämistä kuitenkin rajoittaa sosiaalialalla vallitseva työvoimapula. Työntekijöiden saaminen on haasteena etenkin alueilla, joissa alan päiväopintoja ei ole tarjolla. Pienen työnantajan kilpailuetuja ovat joustavuus ja kyky kuunnella työntekijöiden toiveita.

Tämän vuoden alusta yrityksessä on oltu uudessa tilanteessa, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Raudasmäen Sosiaalipalvelujen laskutuksesta valtaosa kulkee nyt Pohteen kautta.

Härkösen mukaan ajankohtainen kysymys etenkin pienille yrityksille on palvelujen tuottamisen kannattavuus, sillä koko maakunnan kattavassa kilpailutuksessa ei ole riittävästi huomioitu haja-asutusalueiden erityispiirteitä, kuten pitkiä välimatkoja.

– Joitain palveluja ei tällä hetkellä pystytä tuottamaan tilaajan asettamalla maksimihinnalla. Sellaisia ovat esimerkiksi varhaisen vaiheen palvelut kuten tukihenkilötoiminta. Kuitenkin juuri varhaisiin tukitoimiin satsaaminen olisi järkevintä niin lasten ja nuorten kuin yhteiskunnankin kannalta.

Kuvassa: Toimitusjohtaja, rehtori Pekka Härkönen

Jaa sosiaalisessa mediassa: