SOPIVA – Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin -hanke

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 30.6.2026

Hankkeen tiivistelmä

SOPIVA – Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin -hankkeen tarkoituksena on tukea Ylivieskan kaupungin sekä ylivieskalaisten toimijoiden työtä valmistautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Hankkeessa selvitetään, mitkä ovat merkittävimpiä ilmastonmuutoksen vaikutuksia juuri tällä alueella, mitä seurauksia niistä arvioidaan olevan ja kuinka vaikutuksiin pitäisi varautua.

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja vaikutukset tulevat näkymään myös paikallisessa ympäristössämme. Ilmastonmuutosta on tärkeää pyrkiä hillitsemään muun muassa päästöjä vähentämällä, mutta samanaikaisesti tulee ottaa huomioon myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimet. Sopeutumalla sekä varautumalla ilmastonmuutokseen voimme vähentää siitä aiheutuvia haittoja ja samalla myös hyödyntää mahdolliset positiiviset vaikutukset. Paikalliset erityistarpeet sekä alueen ominaisuudet huomioimalla voidaan luoda tehokkaita sopeutumistoimia sekä kehittää ilmastokestävää kaupunkia.

Hanke vahvistaa Ylivieskan kaupungin ilmastotyötä ja tuottaa uutta ja ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksesta kaupungin päätöksenteon tueksi. Ilmastonmuutokseen sopeutumalla voidaan myös edistää paikallisten yritysten kestävää kasvua. Ilmastoriskien arviointi auttaa yrityksiä esimerkiksi ennakoimaan tuotanto- ja kustannusrakenteen muutoksia, investointien kannattavuutta sekä asiakkaiden odotusten ja kysynnän vaihtelua.

Hankkeessa osallistetaan laajasti kuntaorganisaation, kuntakonsernin sekä laajemmin kuntayhteisön jäseniä pohtimaan ilmastoriskien vaikutusta omaan toimintaansa. Hankkeen aikana järjestetään useita työpajoja, joissa eri alojen ja organisaatioiden edustajat kokoontuvat pohtimaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voidaan varautua ja sopeutua. Hankkeessa luodaan ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia sekä varautumistoimenpiteiden ”työkalupakki”, joka sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea Ylivieskan kaupungin kuntaorganisaation, kuntakonsernin ja kuntayhteisön valmiuksia ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimiseen, kohtaamiseen sekä sopeuttamistyöhön.

Tärkeänä tavoitteena on myös kehittää konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä, joiden avulla paikalliset toimijat voivat vahvistaa ilmastokestävyyttään. Hankkeessa myös kehitetään menetelmiä ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantaan sekä toimenpiteiden vaikutusten seurantaan.

Hankerahoitus

Hankkeen kustannukset ovat 291 013 €, josta Ylivieskan kaupungin osuus on 58 204 €.

Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Tuen osuus on 80 %.

Hankkeeseen liittyvissä asioissa olethan yhteydessä projektipäällikköön sähköpostitse tai puhelimitse.


Ylivieskan kaupunki Elinvoimapalvelut
Projektipäällikkö
Saara Repo
Puhelin: 040 753 3571
saara.repo@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa: