Työvoimantarve nousi esiin yrityksille tehdyssä kyselyssä

Elinvoimapalveluilla käynnissä olevassa Rekryopo-hankkeessa toteutettiin ylivieskalaisten yritysten rekrytointitarpeita sekä – haasteita kartoittava kysely. Kyselyyn vastasi 181 yritystä, joista alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 85%. 10-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä kyselyyn vastanneita oli 13 % ja 50-250 henkilöä työllistäviä 2%. 

Kyselyn tulosten perusteella mikro- , eli alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä rekrytointitarpeen todennäköisyys seuraavan vuoden sisällä arvioitiin matalammaksi kuin henkilöstömäärältään suuremmissa yrityksissä. 49% kaikista vastanneista yrityksistä arvioi, että rekrytointitarvetta ei tulevan 12 kuukauden aikana ole tai tarve on hyvin epätodennäköinen. Vastanneista yrityksistä 16% sen sijaan arvioi rekrytointitarpeen olevan todennäköistä tai erittäin todennäköistä.

Valtaosa kyselyyn vastanneista yrityksistä oli alle 10 henkilöä työllistäviä. Tulosten perusteella näissä yrityksissä koettiin vähemmän rekrytointihaasteita kuin henkilöstöltään suuremmissa yrityksissä. Mikroyritysten rekrytointivolyymi on vähäisempää ja kyselyn tulosten mukaan näissä yrityksissä osaava työntekijä on usein joko tiedossa tarvittaessa tai löytyy helposti omien verkostojen kautta.

Kun yrityksen koko henkilöstömäärässä mitattuna kasvaa, kasvavat myös koetut rekrytoinnin haasteet. Selkeästi merkittävimmäksi rekrytointia haastavaksi tekijäksi vastaajat kokivat ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden ongelmat. 

Kyselyssä kartoitettiin myös yritysten käyttämiä rekrytointikanavia. Lähes 80% vastanneista ilmoitti rekrytoivansa uusia työntekijöitä puskaradion, omien somekanavien/nettisivujen kautta, suorakontaktien tai lehti-ilmoitusten avulla. 11% vastanneista käyttää rekrytoinnissa henkilöstövuokrausyritysten palvelua.

Toteutetun kyselyn tulosten perusteella voidaan arvioida Ylivieskassa olevan vuoden 2024 aikana tarve ainakin 154:lle uudelle työntekijälle.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!

Mikäli rekrytointi tuntuu jollakin tapaa haastavalta, ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan haasteita yhdessä! Rekryopo-hanke tarjoaa yrityksille maksutonta tukea rekrytointiosaamisen vahvistamiseksi.

Sanna Nissilä
Yritysasiantuntija
Puh. 044 4294219
sanna.nissila@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa: