Voimavarat käyttöön ja arki sujumaan

Kelpaanko, osaanko, pärjäänkö? Tänä päivänä moni joutuu pohtimaan omia rahkeitaan vanhempana tai työntekijänä. Suorituspaineet, kiire ja stressi ovat lisääntyneet, ja ne heijastuvat usein myös perhesuhteissa.

– Moni vanhempi pelkää kadottavansa yhteyden omaan lapseen. Haasteisiin kannattaa tarttua ja tukea pyytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä usein pienilläkin asioilla arkea voidaan kääntää paremmaksi, toteaa ylivieskalainen työnohjaaja ja muutosvalmentaja Niina Pyykkönen, joka on myös tuore yrittäjä. 

Pyykkösellä on takanaan pitkä työura sosionomina lasten, nuorten ja perheiden parissa sekä asiantuntijana suurissa, monialaisissa työyhteisöissä. Viimeiset 10 vuotta hän on työskennellyt koulukuraattorina.

Työssään Pyykkönen näki, kuinka haasteita koetaan paljon niin kotona vanhemmuudessa kuin myös työssä jaksamisessa ja kuinka nämä asiat heijastuvat myös toisiinsa. Siitä kehittyi ajatus palvelukokonaisuudesta, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea vanhemmille sekä yritysten ja organisaatioiden henkilöstöille ja joka auttaa näitä edistämään hyvin toimivaa vuorovaikutusta yhteisöissään. 

Viime vuoden syyskuussa Pyykkönen perusti Työhyvinvointi Maisema -toiminimen ja käynnisti yritystoimintaa aluksi työn ohessa. Joulukuussa oli aika siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi. Pyykkönen kuvailee tätä tietoiseksi rohkeushypyksi.

– Olin jo pitkään pohtinut yrittäjyyttä. Kouluttauduin työnohjaajaksi, ja silloin pysähdyin miettimään omia haaveitani sen suhteen, mitä haluaisin vielä tehdä. Olen aina halunnut tehdä työtä, jossa voin auttaa ihmisiä menestymään elämässään ja voimaan hyvin.

Työhyvinvointi Maisema tarjoaa vanhemmuuden tueksi yksilövalmennusta sekä työyhteisöille ja organisaatioille työnohjauspalvelua. Pyykkönen käy myös yhteisötilaisuuksissa puhumassa tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Palveluja tarjotaan myös etänä.

Pyykkönen korostaa, että kyse ei ole sosiaalityöstä vaan täydentävästä palvelusta. Yksityisenä palveluntuottajana hän haluaa tarjota varhaista, ennaltaehkäisevää tukea.

– Mitä aiemmin haasteisiin tartutaan, sitä parempia ovat myös tulokset. Ajattelen, että voin auttaa niin työyhteisöjä kuin vanhempia ottamaan ohjat käsiinsä, rakentamaan ratkaisuja ja näkemään ongelmat myös muutoksen mahdollisuutena.

Yrityksen perustamisvaiheessa Pyykkönen kävi useaan otteeseen Ylivieskan kaupungin elinvoimapalvelujen yritysneuvonnassa. Hän kertoo saaneensa sieltä paljon apua niin käytännön asioihin kuin liiketoimintasuunnitelman tekemiseenkin.

Hyppy työntekijästä yrittäjäksi on merkinnyt monenlaista uuden opettelua markkinoinnista ja palvelumuotoilusta alkaen. Jo tähän mennessä matka on osoittautunut mielenkiintoiseksi.

– Työnteko on erilaista nyt, kun pitää edustaa vain itseään ja omaa yritystä. Se on ollut minulle uutta ja innostavaa, mutta myös vähän pelottavaa. On ollut hienoa oppia itsestä uusia puolia ja huomata, että sitähän osaa vaikka mitä, Pyykkönen toteaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa: