Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva tekee paluun

Yrittäjät voivat hakea työmarkkinatukea ajalta 1.1. – 28.2.2022.

Huomioi, että yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa.

Työttömäksi jäävän omavastuuaika poistetaan em. ajanjaksolta.

Yrittäjän työmarkkinatuen hakeminen edellyttää, että työmäärä tai yrityksestä saatava tulo on vähentynyt pandemian takia ja yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin.

Työmarkkinatuki koskee kaikkia yrittäjiä ja tukea voidaan myöntää kaikille toimialoille.

– yrittäjän työmarkkinatuki haetaan ja maksetaan Kelasta

– työmarkkinatuen määrä on 33,78 €/päivä

– tukea maksetaan viideltä päivältä viikossa

– takautuva hakuaika on 3 kk

– yrittäjän tukeen ei myönnetä lapsikorotusta

– tuesta maksetaan verot

– muut tulot pienentävät tuen määrää

– tukea voi saada 65-vuotiaaksi asti- yrittäjä voi hakea myös muita Kelan tukia

https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

Jaa sosiaalisessa mediassa: