YRITYSLÄHTÖISET KOULUTUSPALVELUT

Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. TE-palvelut suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta usein yhteistyössä työnantajien kanssa. 

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi

  • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta
  • saada henkilöstölleen räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa lomautustilanteissa
  • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Työnantajan yhteishankintakoulutusesitys lomake:

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/tem607_fi_tyonantajan_koulutusesitys.pdf

Tarkempi esittely koulutuspalveluista:

Rekrykoulutus

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/etsi_tyontekijaa/rekrykoulutus/index.html

TäsmäKoulutus  
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/ta_koulutukset/tasmakoulutus/index.html 

Muutoskoulutus
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/ta_koulutukset/muutoskoulutus/index.html

Jaa sosiaalisessa mediassa: