Fiksu Ylivieska -hanke selvittää laajakaistan ja digipalvelujen mahdollisuuksia

– kylien tarpeet esille kesäkuun tupailloissa

Digitaalisten palvelujen tarjonta kehittyy kovaa vauhtia, ja yhä useampi myös haluaa niitä hyödyntää. Siksi tarvitaan nopeita ja luotettavia verkkoyhteyksiä. Ylivieskassa on kuitenkin vielä alueita, joissa ei ole saatavilla kiinteää laajakaistaverkkoa.

Marraskuussa käynnistyneessä Fiksu Ylivieska -hankkeessa etsitään vaihtoehtoja valokuituverkon kehittämiseksi. Parhaillaan tekeillä on markkina-analyysi, jossa kartoitetaan nykyisen verkon saatavuus. Samalla selvitetään, mille alueille on mahdollista hakea verkon rakentamiseen tarkoitettua tukea.

– Ylivieska on alueena erilainen kuin moni pienempi paikkakunta. Niissä on voitu hyödyntää hankerahoitusta, koska laajakaistaverkko on puuttunut kokonaan. Täällä on jo kaupallisten toimijoiden rakentamia verkkoja, joten tukea ei kaikkialle ole mahdollista saada, projektipäällikkö Anja Takkunen kertoo.

Projektipäällikkö Anja Takkunen

Markkina-analyysin laatii liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Nykytilanteen lisäksi siinä selvitetään, onko kaupallisilla yrityksillä suunnitelmia rakentaa verkkoja Ylivieskan alueelle tulevien kolmen vuoden aikana. Raportin on määrä valmistua kevään aikana.

Kylien tilaisuudet alkukesästä

Kesäkuun aikana Fiksu Ylivieska jalkautuu kylille ja järjestää keskusteluiltoja, joiden pääaiheena ovat digitaaliset palvelut. Tarkoitus on kertoa, millaisia palveluja on saatavilla nyt ja jatkossa. Samassa yhteydessä jaetaan tietoa Fiksu Ylivieska -hankkeesta ja selvityksen tuloksista.

Asukkailla sekä paikallisilla toimijoilla ja yhdistyksillä on mahdollisuus tuoda esiin omia tarpeitaan digitaalisten palvelujen suhteen. Samalla kartoitetaan, löytyykö kyliltä mahdollisuutta ja kiinnostusta olla mukana käynnistämässä verkkoihin tai palveluihin liittyviä hankkeita. Asukkaiden toiveita ja näkemyksiä selvitetään myös kyselyiden avulla.

– Tilaisuuksien ja kyselyiden kautta saadaan hyvää pohjatietoa Ylivieskan päättäjille tulevia linjauksia varten. Ne toimivat työkaluina, kun etsitään vaihtoehtoja laajakaistaverkon rakentamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi, Takkunen kertoo.

Verkkoyhteydet koetaan tärkeiksi

Huhtikuun alussa Fiksu Ylivieska -hankkeella oli oma osasto Ryskypäivillä. Kävijöiden kommentit kertoivat kiinnostuksesta laajakaistayhteyksiä ja palveluja kohtaan, kunhan hinta koetaan sopivaksi.

Luotettavat verkkoyhteydet koetaan tänä päivänä tärkeiksi monesta syystä. Maatiloilla ne ovat tärkeässä roolissa, ja myös monet kodin laitteet vaativat hyviä verkkoyhteyksiä. Korona-aika on saanut monet käyttämään sähköisiä palveluja, ja samalla etätyö on yleistynyt. On myös todennäköistä, että terveyspalveluja tullaan jatkossa tarjoamaan yhä enemmän myös etäyhteyksin.

Oma erityinen ryhmänsä ovat ne ikäihmiset, jotka haluavat asua kotona niin pitkään kuin mahdollista.

– Heillä saattaa olla tarvetta erilaisille turvallisuuteen liittyville järjestelmille ja palveluille. Niihin tarvitaan kuitenkin hyviä ja luotettavia verkkoyhteyksiä, Takkunen toteaa.

Palvelut paremmin saataville

Fiksu Ylivieska -hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta digitaalisten palvelujen mahdollisuuksista. Hyvänä esimerkkinä ovat vaikkapa Paikallis-tv:n kautta lähetetyt kaupunginvaltuuston kokoukset, jotka ovat keränneet odotettuakin enemmän yleisöä.

Monissa kunnissa on korona-aikana lisätty myös vaikkapa kulttuuripalvelujen ja liikunnan ohjauksen tarjoamista etäyhteyksin.

– Digitalisaation avulla voidaan parantaa palvelujen yhdenmukaista saavutettavuutta kaikille. Se myös parantaa ihmisten mahdollisuuksia osallistua silloin, kun joka paikkaan ei voida fyysisesti jalkautua, Takkunen sanoo.

Projektipäällikkö Anja Takkunen luotsaa Fiksu Ylivieska -hanketta, joka alkukesästä jalkautuu myös kylille.

Fiksu Ylivieska -hanke
projektipäällikkö
Anja Takkunen
anja.takkunen@ylivieska.fi
Puh. 040 1580 574

Toimittaja: Hanna Perkkiö

Jaa sosiaalisessa mediassa: