BR Pilot Plant

BR Pilot Plant (A77253)

Hankkeen toteuttamisella mahdollistetaan uudenlaisen litium-ioni akkujen purkamiseen liittyvän kansainvälisen tason tuotannollisen toiminnan ja teknologiakehityksen toimintaedellytysten ja reunaehtojen selvittäminen alueella. Lisäksi saadaan uuttaa tietoa akkujen purkamistoimintaan läheisesti liittyvien toimintojen kuten akkujen kuljetuksiin, varastointiin ja muihin logistiikkakysymyksiin, koulutustarpeisiin sekä sijoittumiseen ja erilaisiin ympäristömääräyksiin liittyen.

Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Hankkeen välittömät tulokset toimivat päätöksenteon tukena akkujen kierrätyslaitoksen perustamiselle Ylivieskaan. Hankkeen tulokset toimivat mahdollistajana uudentyyppisen teollisen toiminnan syntymiselle alueelle ja pilottilaitoksen ja siihen liittyvän kansainvälisen yhteistyön ja kiertotalouskokonaisuuden mahdollistaman uusien ja muualta siirtyvien yritysten tuomien tuoman työpaikkojen lisäyksen.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tulokset mahdollistavat laajemmat ja monipuolisemmat kasvun- ja vienti sekä kansainvälistymisnäkymät alueen tuotannolliselle teollisuudelle sekä siihen liittyville palveluille sekä lisäävät alueen yleistä vetovoimaisuutta, dynaamisuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi tulokset mahdollistavat uudentyyppisen roolin kansainvälisissä hankkeissa tukeutuen akkukierrätyksen pilottilaitokseen ja virtuaalitehtaan muodostamaan kokonaisuuteen ja sen tuomaan osaamiseen.

Hankkeen tulokset vahvistavat Pohjois-Pohjanmaa alueen yritysten valmiutta siirtyä seuraavan teknologiavaiheeseen tuotannollisessa teollisuudessa ja hyödyntää mahdollisimman hyvin uusien prosessointimenetelmien ja Industry 4.0:n tarjoamat mahdollisuudet nopeasti kasvavalla akkuteollisuusalalla Euroopassa ja globaalisti.  Globaali kehitys siirtyy yhä kasvavalla vauhdilla automaation eri sovelluksiin ja tiedonsiirron kehittyneisiin teknologioihin ja akkuteollisuus tulee olemaan yksi toimiala tämän kehityksen keskiössä. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että alueelle merkittävällä teollisuudella on mahdollista hyödyntää kärkijoukossa muutoksen tuomat edut. Tämä on tärkeää useista näkökulmista niin uusien työpaikkojen, uusien yritysten, yritysten kilpailukyvyn kehittymisen, kansainvälistymisen ja viennin lisäämisen, kuin alueen sekä maakunnan vetovoimaisuuden ja kehittymisen kannalta.

Hankkeen toteutusaika 1.8.2021 – 31.12.2023

Hanketta hallinnoi: Ylivieskan kaupunki

Osatoteuttajat: Centria ammattikorkeakoulu Oy, Sievin Teollisuuspuisto Oy

Lisätiedot:

Projektipäällikkö
Markku Hartikainen
markku.hartikainen@centria.fi

Puh. 040 729 9941

Jaa sosiaalisessa mediassa: