Kohtaa! -hanke

Uusia polkuja työllistymiseen
Ylivieskassa haetaan yhdessä työnantajien kanssa ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyteen.

Tukityöntekijöitä yrityksiin, räätälöityä koulutusta työnhakijoille – Ylivieskassa haetaan nyt tehostetusti uusia keinoja, joilla pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset voivat työllistyä avoimille työmarkkinoille. Ylivieskan kaupungin ja YTEK Kehityspalvelujen syyskuussa käynnistämä Kohtaa! -hanke sovittaa yhteen työnantajien ja työnhakijoiden tarpeita.

Moni pitkäänkin vailla työtä olleista pystyisi palaamaan työelämään, jos tarjolla on oikeanlaista tukea ja palvelua. Kolmivuotisen Kohtaa! -hankkeen tavoitteena on saada työllistämispalvelun piiriin 150 asiakasta niin, että vähintään 30 heistä löytäisi lopulta vakituisen paikan työmarkkinoilta.

Erona moniin aiempiin työllistämishankkeisiin on tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Työnantajien tarpeet kartoitetaan, ja heille tarjotaan asiantuntijapalveluja avuksi työtehtävien räätälöintiin ja tuettuun työllistämiseen.

Uutta ovat esimerkiksi yrityksiin koulutettavat tukityöntekijät, jotka tukevat ja opastavat uutta työntekijää koko työllistämisprojektin ajan. Tukityöntekijät tulevat yritysten oman henkilöstön joukosta, ja heidän tehtävänään on madaltaa työyhteisöön liittymisen kynnystä.

Työnhakijalle räätälöityä tukea

Kohtaa! -hanke on suunnattu yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneille ylivieskalaisille, joita on tällä hetkellä arviolta noin 250 henkilöä. Monilla työttömyysjaksot ja työllistymistä edistävät toimenpiteet vaihtelevat ilman, että syntyisi kestävämpää ratkaisua.

Hankkeen aikana selvitetään kunkin työnhakijan työkyky ja palvelutarpeet. Tarvittaessa hakija saa lisäkoulutusta sekä ammatillista tukea ja ohjausta, jolla parannetaan valmiuksia työelämään. Yhdessä työnantajien kanssa pyritään löytämään ja tarvittaessa räätälöimään sopivia työtehtäviä, ja työpaikalle siirtyminen tapahtuu koulutetun tukityöhenkilön opastuksella.

Ylivieskassa työntekijäpula on merkittävä kasvun este yrityksille. Taustalla on kohtaanto-ongelma, eli työntekijöiden osaaminen ja työnantajan vaatimukset eivät vastaa toisiaan. Monilla työnantajilla ei myöskään ole kokemusta ja tietoa pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen työllistämisestä.

Kohtaa! -hankkeen avulla halutaan tavoittaa työnantajia, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tukityöntekijä-mallia sekä erilaisia työn tekemisen muotoja pitkään työttöminä olleille ja osatyökykyisille. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankeaika 1.9.2019 – 1.8.2022

https://www.kohtaa.info/

Lisätietoja:

projektipäällikkö Ari-Pekka Vierimaa, Ylivieskan kaupunki, puh 040 1986 392
talousasiantuntija Marjo Kivioja, Ylivieskan kaupunki, puh. 044 410 6462Jaa sosiaalisessa mediassa: