Päättyneet hankkeet

seutukaupunkikartta

Seutukaupunkihankkeet

Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus) tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia. Seutukaupungit muodostavat kuntarakenteen perustan. Ne ovat sujuvan elämän keskuksia, joissa työn ja perheen…
Lue lisää Seutukaupunkihankkeet
Jaa sosiaalisessa mediassa: